Fasta priser för handläggning av plan- och bygglovsärenden

GRATO Arkitekter erbjuder fram till den 31/8 - 2020 fasta priser på all handläggning av plan- och bygglovsärenden.

Det fasta priset är 700 kr/timmen och gäller för handläggning av alla sorters plan- och bygglovsärenden.

PRISER FÖR BYGGLOVSRITNINGAR

(Fasad-, sektions-, planritning samt situationsplan)

Korrigering från befintlig  .dwg/SKP          Fastpris 1700:-

1 m² - 29 m²                       Fastpris 3700:-

30 m² - 69 m²                Fastpris 5700:-

70 m² - 149 m²                      Fastpris 7700:-

150+ m²                   Be om offert

Konstruktionsritningar                 Be om offert

Bygglovsritningar snabbt och fackmannamässigt.