Vilka är vi?

GRATO Arkitekter bildades eftersom vi såg ett behov för våra tjänster.
Efter att jobbat tillsammans under ett antal år insåg vi på GRATO att vi kompletterar varandra mycket bra och skapar bra produkter. Vi har gemensamt över 50 års erfarenhet av samhällsplanering och bygglov. Vi har arbetat i såväl privat som kommunal sektor i både ledande ställningar och som handläggare.

Ola Tollin - Planarkitekt/samhällsplanerare

Ola har arbetat som planarkitekt och stadsarkitekt de senaste 13 åren men har också en hel del byggnadsteknisk bakgrund både som egen företagare och som anställd. Hans utbildningsbakgrund är från Mittuniversitetet (Miun) med en bachelor i kulturgeografi och från Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet (NTNU) med en masterexamen i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering och arkitektur. Ola tog sin första anställning som kommunal planläggare/stadsarkitekt i Norge 2006 och har sedan dess arbetat i flera kommuner i olika roller inom samhällsplanering.

Mats Gradh - Arkitekt/byggnadsing.

Mats har arbetat med samhällsplanering i olika roller i 38 års tid. Bland annat som stadsarkitekt, konsult och i privat arkitektfirma. Han är i grunden gymnasieingenjör men utbildade sig senare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) till arkitekt. Mats började sin första anställning i Stockholm på 1980-talet men flyttade senare till Hudiksvall, där han arbetat som stadsarkitekt i 27 år.