Mer information om GRATO arkitekter

Miljöpolicy

GRATO Arkitekter verkar för en bättre omgivning genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess påverkan på människor och miljö. Vi strävar hela tiden efter att hålla vår miljöpåverkan så låg som möjligt genom att arbeta så miljömässigt hållbart som möjligt. Vi försöker framför allt så ofta som möjligt att åka kollektivt. Vi verkar aktivt för att sprida kunskap och medvetenhet kring miljöfrågor.

Välgörande ändamål

Vi på GRATO Arkitekter skänker 5% av vår årliga vinst till välgörande ändamål. Det kan vara allt från lokala till globala mottagare av dessa medel. Vi vill att hjälpen ska göra skillnad i personers eller verksamheters vardag. Tanken är att medlen ska bidra till utveckling av lokala samhällsmiljöer där personerna eller verksamheterna arbetar och verkar. Detta kan vara idrotts- och/eller kulturföreningar som vi bedömer vara viktiga samhällsbyggare, men även eldsjälar och andra personer som gör viktiga insatser för lokalsamhället och dess utveckling.

Vi på GRATO Arkitekter förbehåller oss rätten att besluta om mottagare av dessa medel, utbetalningen sker en gång årligen och kan fördelas på flera mottagare.     

Referenser

Nordanstig bostäder AB
Magnus Mark & Mät AB

Nedladdningsbart material om GRATO arkitekter

Företagspresentation.pdf
Folder vikbar A5 orginal.pdf