HJÄLP MED STRANDSKYDDS-DISPENS

Drömmen om en brygga eller ett hus nära vatten delas av många, dock kan det ibland upplevas som svårt  att förverkliga den drömmen.

Vi på GRATO Arkitekter erbjuder hjälp. Vi har både ansökt och beslutat i ett mycket stort antal strandskyddsärenden genom våra uppdrag som konsulter, handläggare och som föredragande inför byggnadsnämnder.  

Har ni kanske ett strandskyddsärende på gång redan nu som har "kört fast", vi kan hjälpa er. Vi vet hur processerna ser ut och hur en överklagan formuleras på bästa sätt med stöd av dagens lagstiftning.
Vill ni ha kvalificerad hjälp som vet hur ansökan fylls i, vilka bilagor som krävs i form av ritningar och dokumentation och som kan formulera sig utifrån rådande lagstiftning? 
Då kan GRATO Arkitekter erbjuda hjälp från start till mål. Allt från en första kontakt med kommunen och Länsstyrelsen till en eventuell överklagan om ansökan inte skulle godkännas.

Så här ser en vanlig process för ansökan om strandskydd ut. Vi kan hjälpa dig med hela processen eller guida dig genom de olika stegen om du vill sköta kontakterna med kommunen själv. 

Vi kan hjälpa till med ansökan och överklagande av strandskyddsdispens.

Klicka på bilden för att öppna i helskärm.