Vad är viktigast – strandskyddet eller sjönära tomter?


Nu kan du läsa en dom som Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) meddelade i slutet av förra året. I domen kom MÖD fram till att kommunens vilja att erbjuda fler sjönära tomter skulle gå före strandskyddet. Detta efter att domstolen gjort bedömningen att det var tillåtet att upphäva strandskyddet till förmån för utbyggnad av bostäder i ett fritidshusområde. Kommunen fick därför igenom sin detaljplan. MÖD ansåg också att det var rätt att besluta om enskilt huvudmannaskap i området.

http://markochmiljooverdomstolen.old.domstol.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Svea%20HR%20P%204928-18%20Dom%202019-10-10.pdf