Attefallshus, nya regler från och med 1 mars 2020.


Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25,0 till 30,0 m². Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 mars 2020. Utökning till 30,0 m² gäller endast Attefallshus som används som komplementbostadshus. Komplementbostadshus kan användas antingen som permanentbostad eller som fritidshus. Attefallshus som används som komplementbyggnader, som till exempel garage, förråd eller gäststuga, kommer även i fortsättningen få vara högst 25,0 m²